Mikatec AB läs mer om oss i våra dokument

POLICYDOKUMENT

För oss på Mikatec AB är det en självklarhet att ha dokumenterade policys som beskriver vad som gäller på arbetsplatsen.

Enligt lag måste en arbetsgivare bland annat ha en arbetsmiljöpolicy. Vi har valt att ha ytterligare policydokument som omfattar de områden där risker för hälsa och skada kan förekomma på en arbetsplats.

Det ska vara tryggt att jobba hos oss!

Ta gärna del av pdf-dokumenten nedan.

Alkohol-Droger

Arbetsmiljöpolicy

Corona

CSR-policy

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Trafikpolicy