Vi jobbar med konstruktion inom mekanik och maskin.

Maskiner
Maskindelar
Plåtkonstruktioner
Tryckkärl
Fackverkskonstruktioner

Rörsystem
Tryckkärl, torn, tankar och cisterner
Pump- och apparatuppställningar
Stålkonstruktion
Maskinkonstruktion

HKK Retrofit-brytare 
Fackverksportaler
Fackverksstolpar
Apparatstativ
Anpassningsstål

Vår samlade erfarenhet från produktutveckling inom olika teknikområden och branscher gör oss starka inom mekanik- och maskinkonstruktion.

Vi har mångårig erfarenhet från projekt inom tillverknings-, process- och kraftindustrin.

mikatec_kontor1
Vår flexibla arbetsmodell, där vi sitter både hos uppdragsgivare och i våra egna lokaler i centrala Sundsvall, gör oss till en distansoberoende partner.

Vårt sätt att jobba med konstruktion och produktutveckling, är att på effektivaste sätt konstruera er nästa produkt så den motsvarar era förväntningar och er marknad. Vi bistår er som kund och era produkter, från där ni är idag till färdig produkt.

mikatec_ritningshuvud

Tillverkningsritningar är vår vardag. Många kunder vill också att vi bistår med tillverkningen. Med mer än 25 år i branschen är vårt nätverk inom olika tillverkningssegment stort, vilket gör oss till en trygg partner inom tillverkning. Vi har många återkommande kunder i vår region och i andra delar av landet.